Wat wil 50PLUS Bergen op Zoom met uw A.O.W en Pensioen?

• Dat AOW’ers meer vakantiegeld krijgen (8% i.p.v. 5%) en een extra maand AOW aan het eind van het jaar.
• Dat u na uw pensioen geen AOW-premie meer hoeft te betalen.

• U heeft zelf voor uw pensioen gespaard en dat mag niemand van u afpakken.
• Dat u extra pensioenuitkering krijgt voor de jaren dat de pensioenen niet zijn meegestegen met de prijzen.

Wat wil 50PLUS Bergen op Zoom met wonen?

• Dat iedereen een fijne woning heeft.
• Dat de huren niet zo hard stijgen. Anders worden de huurhuizen veel te duur.

• Dat ouderen die dat willen zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen.

• Er moeten meer betaalbare huurwoningen komen.

Wat wil 50PLUS Bergen op Zoom met uw werk?

• Als oudere werknemer mag u niet zomaar aan de kant worden geschoven.
• Het moet aantrekkelijker zijn voor werkgevers om ouderen in dienst te hebben of te nemen.
• Ouderen moeten serieus worden behandeld bij sollicitaties.

Wat wil 50PLUS Bergen op Zoom met uw Zorg? 

• Dat u zonder problemen alle zorg krijgt die u nodigt hebt.  
• Ook In onze gemeente moet dezelfde goede basiszorg zijn.
• Het eigen risico voor zorg moet omlaag naar 200 euro.

Wat wil 50PLUS Bergen op Zoom met uw veiligheid?
• Nederland moet veiliger worden.
• Er moeten in onze gemeente meer wijkagenten zichtbaar op straat komen.
• Ouderen en kwetsbare mensen krijgen les van de politie over hoe ze hun eigen veiligheid kunnen vergroten.

Wat wil 50PLUS Bergen op Zoom met immigratie?
• Eerlijk maar ook heel duidelijk zijn bij het toelaten van vluchtelingen.
• De Europese grenzen moeten beter bewaakt worden.
• Asielzoekers die hier niet mogen blijven, moeten zo snel mogelijk terug naar hun eigen land.

Wat wil 50PLUS Bergen op Zoom doen aan de financiën van onze Gemeente?
• Hand op de knip en niet meer uitgeven, dan wat nodig is.

• Afstoten van zaken, die niet tot de verantwoording van de Gemeente 

  behoren. 

  (zoals Schouwburg, Zwembad de Schelp, Gebouw T. enz., wel Cultureel erfgoed

  bewaren).
• Recreatie, Binnenstad, Bossen en toegankelijkheid stad verbeteren.

Wat wil 50PLUS Bergen op Zoom met uw koopkracht?

• Koopkracht is wat er elke maand aan inkomen binnenkomt en wat u met dat geld kunt kopen. Dat mag niet steeds minder worden!

• De regering moet stoppen met belastingen voor ouderen die uw koopkracht verminderen.
• Er moeten meer betaalbare huurwoningen komen.

Nu en in de toekomst!