De gekozen fractieleden van

                      50PLUS Waterschap Brabantse Delta

Beste vrienden, kiezers en geïnteresseerden, 

Hiermede presenteren wij u onze nieuwe fractieleden voor de komende 4 jaar.

Zij zullen uw belangen gaan behartigen bij het Waterschap voor de 50PLUS Partij.

                                                                     Algemeen Bestuur 

                                                                     John Voets                                       

                                                                     Burgerlid

                                                                     Gerrit Vruwink

                                                                     Burgerlid

                                                                     Jacques Verzijl

Website:  www.50plusboz.nl 

Adres: secretariaat@50plusboz.nl 

Telefoon: 06-15320128 

Wij hopen dat wij u voortaan kunnen verblijden met een nieuwe Nieuwsbrief en u op de hoogte gaan houden met de verwikkelingen bij onze Gemeente.