Beste vrienden, leden en kiezers,

Al vanaf 2018 staan wij voor u klaar om uw belangen te vertegenwoordigen bij uw gemeente.

Op 2 Oktober 2020 zijn wij overgestapt naar 50PLUS partij en hebben wij meegedaan aan de Gemeenteraadsverkiezingen, als 50PLUS en hebben wij weer 1 zetel behaald. Ook zonder uw steun en de steun van 50PLUS partij, landelijk, zouden wij dit niet hebben kunnen bereiken, waarvoor onze dank. 

Maar nu komen we toch op het moment om de overstap definitief te maken, zodat wij onze werkzaamheden nog beter kunnen uitvoeren. Daarom verzoeken wij u om lid te blijven of te worden van 50PLUS partij, zodat we met u kunnen uitgroeien tot een grote partij, zodat wij uw belangen en noden beter kunnen verdedigen, als 50PLUS partij, die in de Gemeenteraad, het Waterschap, Provinciale Staten, de Eerste- en Tweede Kamer opereert.

Want het moet beter, zodat we gezond naar de toekomst kunnen kijken.

WORD DAAROM LID VAN DE 50PLUS PARTIJ EN STEUN DAARMEE 50PLUS BERGEN OP ZOOM!

Het contributie van het lidmaatschap van 50PLUS is tot 31 december van dit jaar nog € 12,50. 
(dat is 50% van de normale jaarcontributie, want deze is normaal € 25,00).

Wij van 50PLUS Bergen op Zoom vinden dat niemand om financiële redenen buiten de boot mag vallen.

Daarom bestaat er de mogelijkheid om door middel van een gereduceerd tarief toch lid te worden van 50PLUS partij, uiteraard indien uw inkomen daartoe aanleiding geeft (bruto-inkomen per jaar voor ongehuwden minder dan € 15.000 en voor gehuwden/samenwonenden minder dan € 20.000).

Indien u daarvoor in aanmerking wilt komen, neem dan gerust even contact op met de partij op het

nummer 070 - 800 92 70 t.a.v. Anneke van der Helm. (Discretie is uiteraard verzekerd.)

Naam  
E-mail  
Adres  
Stad  
Land  
Geb.Datum  
IBAN  
Bericht