De Bergse politiek: “Never a dull moment”

 

Beste lezer,

 

Bovenstaande titel zou men het best kunnen vertalen als: In de Bergse politiek hoeft U zich nooit te vervelen. Dit zou voor een attractiepark, een goed boek of een spannende film een prima reclame zijn, maar helaas ligt dat in de politiek net iets anders, en de Bergse politiek is daar een duidelijk voorbeeld van.

Precies 11 dagen geleden was er een, nu al gedenkwaardige, raadsvergadering waarin een motie van wantrouwen jegens het gehele College van Burgemeester en Wethouders aan de orde was. Hoe de uitslag hiervan was, 16 stemmen voor en 17 tegen, zal inmiddels wel bij een ieder bekend zijn. Dat deze uitslag echter niet voor rust in de tent heeft gezorgd, zal niet direct duidelijk zijn. En om het allemaal nog wat erger te maken, dient het volgende “schandaal” zich al aan.

Laten we het maar “Kademuur-gate” noemen.

Het probleem is, dat er aan de kade van zowel de Noordzijde als de Zuidzijde Haven een ernstig geval van slijtage, vermoeidheid, overbelasting of simpelweg ouderdom is opgetreden. Deze oorzaak of oorzaken hebben er voor gezorgd, dat de kademuren aan het verzakken zijn gegaan, en wel op een dusdanige schaal, dat het gevaar voor totale ineenstorting dreigt. Omdat deze kademuren bij het veel genoemde culturele erfgoed van de gemeente hoort, en uiteraard omdat een haven met ingestorte muren geen gezicht is, is er recentelijk een motie ingediend, waarin werd aangedrongen op een snel herstel van deze kademuren…en zie, zo waar de gehele raad stond achter deze motie!!

Het college gaf aan dat ze hier mee “voortvarend” aan de slag zouden gaan. Echter, tot nu toe zijn ze niet verder gekomen dan vrij vaag geformuleerde goede voornemens met als ultieme optie het eerst laten onderzoeken of er tijdelijke noodoplossingen zijn, en vervolgens na gedegen onderzoek de noodzakelijke reparatie/restauratie laten uitvoeren, waarbij uiteraard ook gekeken moet worden hoeveel dit alles moet, of liever mag, gaan kosten.

Na de hierboven reeds genoemde raadsvergadering leek dit probleem even naar de achtergrond te zijn verdwenen, te meer daar de burgemeester alle 12 fractievoorzitters van de raad heeft uitgenodigd om met hem in gesprek te gaan om te bezien hoe de stad “bestuurbaar” kan blijven na de rampzalige uitslag van de motie van wantrouwen. Hij heeft echter nog wel de tijd gevonden om, al dan niet in overleg met het College, een tijdelijke oplossing voor de verzakkende kademuren aan te dragen.

Die oplossing moet dan gevonden worden in het aanbrengen van zandzakken om de muren tijdelijk te ondersteunen. Het begrip “tijdelijk” wordt hier niet nader omschreven, maar als dit enige overeenkomst vertoont met het Bergse begrip “subiet” dan houd ik mijn hart vast…voor de mensen die dit laatste niet kennen: In Bergen op Zoom betekent “subiet” alles tussen nu en tweeënhalf uur! Daarom zou “tijdelijk” wel eens heel lang kunnen worden.

Uiteraard doemen er meteen een paar vragen op: Hoe gaat dit gedaan worden, en door wie? Daarnaast uiteraard de belangrijkste vraag voor de omwonenden: Wanneer gaat dit gebeuren, hoe gaat het er uitzien en niet onbelangrijk: wat gaat het kosten? Hierbij speelt natuurlijk ook de vraag wie voor die kosten moet opdraaien.

Nu heeft de wethouder van financiën, mevr. Koenders zojuist wereldkundig gemaakt, dat de situatie van de gemeente, richting de begroting voor volgend jaar, in ieder geval geen negatief resultaat vertoont, en dat de verwachting voor volgend jaar is, dat de stad weer eens een begroting in de “zwarte” cijfers kan afsluiten in plaats van het inmiddels bijna vertrouwde rood. Nu wil het toeval, dat er ook bekend werd, dat de regering een extra som geld van 1,3 miljard euro heeft toegezegd aan de gemeenten om de jeugdzorg, die met grote problemen kampt, te verbeteren…Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden, maar die zijn

toch ook weer van dien aard dat de gemeenten in Nederland dit geld ook zouden kunnen gebruiken voor andere doelen dan de jeugdzorg, mits ze uiteraard wel blijven voldoen aan de vastliggende wettelijk voorgeschreven taken binnen de zorg. Gezien de houding van 16 van de 33 gemeenteraadsleden doemt hier dus een zelfde scenario op als dat van het corona noodfonds…Ik wil daarom het college een advies geven:

Doe alsjeblieft niet hetzelfde met deze gelden, want niet alleen gaat dit ten koste van de door U zo gewenste beeldvorming in de pers en de samenleving, maar deze handelwijze mag dan wel de kademuren verstevigen, maar U haalt dan de fundering onder de jeugdzorg weg!!

 

Ik wens U een prettige dag,

 

Hans Vlak

Fractie-assistent 50PLUS Bergen op Zoom